World Stone Summit (WSS), sektörün dünyaya açılan kapısı Marble İzmir bünyesinde gelişen ve doğal taşa global marka değeri katmayı hedefleyen bir oluşumdur. Bu değeri hem ticari, hem de bilimsel temele dayandırarak disiplinler arası bir çalışma yürütür. Tüm dünyada doğal taşın kullanımına yönelik çözüm önerileri ortaya koyar. Doğal taşın eşsizliğinden ilham alarak binlerce yıllık serüvenini tanıtır. Bunun için doğal taşın tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde dünyadaki diğer paydaşlarıyla stratejik ortaklıklar kurar.
 
Sektörün oyun kurucularını bir araya getirerek ortak akıl oluşturur. Doğal taşın kullanımına yönelik yeni trendleri belirleyerek dünya çapında farkındalık yaratmayı amaçlar. Doğal taşın çıkarıldığı andan itibaren son tüketiciye ulaşana dek geçen tüm süreçlerin maksimum verimlilikle, minimum atıkla, çevreye duyarlı, geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir üretimini teşvik eder. Buna ilişkin yetkili kaynak olarak hizmet vererek sektörde emek veren herkesi tek bir çatı altında birleştirir.