Doğal Taşın Kullanımına Katkıları
 
WSS, doğal taşın dünyadaki kullanımını artırmak için iki yöntem öne sürer. Bunlardan biri endüstriyel, diğeri ise doğal yollarla karşımıza çıkar. 
 
Batı dünyası artık doğal taşın tasarım ve kullanımının yanı sıra onun üretim biçimi ile de ilgilenmekte, hatta ona bir takım üretim standartları koymaktadır. Doğal bir kaynak olan ve dolayısıyla tükenme ihtimalinden söz edilen taşların maksimum verimlilikle, minimum atıkla, çevreye duyarlı, geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir üretimi bu standartların temelini oluşturmaktadır. Dünyadaki doğal taş ocaklarının önemli bir bölümü hala keşfedilmemiş ya da kullanılabilir ürün haline getirilmesi ekonomik olmayacağı düşüncesi ile terk edilmiştir. Bu kullanılamayan potansiyel, taş işleme teknolojisinin daha da ilerlemesi ile birlikte kullanılabilir hale dönüştükçe, doğal taş pazarındaki mevcut pay, katlanarak artacaktır.  
 
WSS, doğal taş üretiminde en iyi uygulamalar için dünya çapında farkındalık yaratmayı amaçlar. Güvenlik ve teknik standartlar ile doğal taş kullanımına ilişkin yetkili kaynak olarak hizmet vererek sektörde emek veren herkesi tek bir çatı altında birleştirir. ASTM - Amerikan Test ve Malzemeler Derneği’nce belirlenen doğal taş standartlarına uygun testlerin yapılarak taşın kaliteli bir şekilde üretiminin, üreticilere benimsetilmesinde aktif rol oynar. Böylece, çeşitliliği ile ön planda olan ancak üretim kalitesini geliştirme ihtiyacı duyan ülkelerdeki doğal taş pazarındaki pay artacak.